Connecting social science and science in environmental policy

Location: Medrus Conference Centre, Aberystwyth University, Aberystwyth, SY23 3BY
Date and time: 2 November 2011 12.30-16.30

This workshop will bring together social scientists, scientists and policy-makers to discuss how social science and science perspectives can be integrated to inform environmental policy. With presentations by social scientists and scientists on key environmental topics leading into discussion about the practicalities of developing an integrated approach.

Yn y gweithdy hwn daw gwyddonwyr cymdeithasol, gwyddonwyr a gwneuthurwyr-polisi at ei gilydd i drafod sut y gellir integreiddio agweddau gwyddor gymdeithasol a gwyddoniaeth i roi sail gwybodaeth i bolisïau amgylcheddol. Ar ôl cyflwyniadau gan wyddonwyr cymdeithasol a gwyddonwyr ar bynciau amgylcheddol allweddol ceir trafodaeth am agweddau ymarferol datblygu agwedd integredig

Further information

Google map link to: SY23 3BY
Organised by: Aberystwyth University, the Welsh Government and the Wales Environment Research Hub