Bilingual communities of the world / Cymunedau dwyieithog y byd

Location: Galeri, Caernarfon, LL55 1SQ
Date and time: 2 November 2011 16.00-21.00

Exhibition, talk and panel discussion about bilingual communities worldwide. First hand reports from speakers of a selection of minority languages about language rights, language use in private and public life, hopes for the future and community campaigns. An opportunity to share experiences and ideas across borders. Refreshments and translation provided.

Arddangosfa, sgwrs a thrafodaeth panel am gymunedau dwyieithog led led y byd. Adroddiadau o lygad y ffynnon gan siaradwyr nifer o ieithoedd lleiafrifol ynghylch hawliau iaith, defnydd iaith mewn bywyd preifat a chyhoeddus, gobeithion ar gyfer y dyfodol ac ymgyrchoedd cymunedol. Cyfle i rannu profiadau a syniadau ar draws ffiniau. Darperir lluniaeth a chyfleusterau cyfieithu.

Further information

Google map link to: LL5 1SQ
Email: c.parafita@bangor.ac.uk
Telephone: 01248 388574
Organised by: ESRC Centre for Research on Bilingualism in Theory and Practice, Bangor University.

Exhibition open from 16.00, buffet and panel discussion 18.30-21.00.

Please tell the organisers if you're planning to attend: