Translation: from bench to brain

Location: Bay Art Gallery, Cardiff, CF10 5AF
Date and time: Daily from 31 October to 4 November 2011 10.00-17.00, plus evenings on the 2 and 4 November.

This exhibition aims to open up spaces for conversation between art, science, social science and public groups. Both the artwork and complementary academic presentations will explore themes such as genetic studies related to mental health, classification, metaphor and representation, variability, identity, and ‘big science’.

Nod yr arddangosfa yma yw i gynnal sgwrs rhwng celf, gwyddoniaeth, gwyddor cymdeithas a grwpiau o’r cyhoedd. Mi fydd y gwaith celf a’r cyflwyniadau academaidd yn archwilio themau gan gynnwys astudiaethau genetig yn ymwuneud a iechyd meddwl, dosbarthiad, trosiad a chynrychiolaeth, amrywioldeb a hunaniaeth.

Further information

Google map link to: CF10 5AF
Organised by: ESRC Centre for Economic and Social Aspects of Genomics / MRC CNGG Public Engagement Programme