Who are we? From local to global citizens

Location: Cardiff University, Cardiff, CF10 3WT
Date and time: 2 November 2011 10.00-14.30

This event aims to promote the use of quantitative methods in social science research among schools in South Wales. Through an online survey and lively interactive workshops, participants will learn how to ask interesting social science research questions and develop an understanding of the principles of research and survey design.

Amcan y digwyddiad yma yw i hybu defnydd o ddulliau meintiol o fewn ymchwil gwyddorau cymdeithasol ymysg ysgolion yn Ne Cymru. Drwy arolwg ar-lein a gweithdai rhyngweithiol, bydd y cyfranogion yn dysgu sut i ofyn cwestiynau ymchwil o fewn y gwyddorau cymdeithasol a datblygu dealltwriaeth o egwyddorion ymchwil a cynllunio arolygon.

Further information

Google map link to: CF10 3WT
Organised by: School of Social Sciences, Cardiff University, and Wales Institute of Social and Economic Research – Data and Methods (WISERD).