Communities and sustainability researchers: developing shared priorities - Cymunedau a chynaliadwyedd ymchwilwyr: datblygu blaenoriaethau a rennir

Location: The Dusty Forge Centre, Cardiff, CF5 5BZ
Date and time: 8 November, 10.00-15.00

Involving people in the development of their local area is key to helping make places sustainable. By providing community exhibition space and screening short films, this workshop will bring together stakeholders and Ely-Caerau (Cardiff) residents to begin developing a community-driven research agenda for sustainable place-making.

Mae cynnwys pobl yn y gwaith o ddatblygu eu hardal leol yn hanfodol er mwyn helpu i wneud mannau yn gynaliadwy. Gan ddarparu lle arddangos cymunedol a dangos ffilmiau byrion, bydd y gweithdy hwn yn galw rhanddeiliaid a phreswylwyr Trelái-Caerau (Caerdydd) i ddechrau datblygu agenda ymchwil dan arweiniad y gymuned i wneud lleoedd cynaliadwy.

Advance registration is required, please email Alex Franklin: franklina1@cardiff.ac.uk or telephone: 029 2087 9271.

Further information

Google map link to: CF5 5BZ
Organised by: Alex Franklin, Leanne Cullen-Unsworth, Karen Parkhill, Sustainable Places Research Institute, Cardiff University in partnership with FutureSpace (Ely and Caerau, Cardiff)