Cu @ Swansea 2012: Heritage and regeneration (Cu @ Abertawe 2012: Treftadaeth ac Adnewyddu)

Location: National Waterfront Museum, Swansea, SA1 3RD
Date and time: 8 November, 10.00-17.00

This event focuses on a major heritage-led regeneration project that has been shaped by ESRC-funded research. Speakers will offer perspectives on the Cu @ Swansea project, and the audience will be invited to contribute to discussion of the future development of the site of the former Hafod-Morfa copper works.

Mae’r digwyddiad hwn yn canolbwyntio ar brosiect adnewyddu mawr a arweinir gan dreftadaeth sydd wedi’i lunio gan ymchwil a ariannir gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol. Bydd siaradwyr yn cynnig safbwyntiau ar y prosiect Cu @ Abertawe, a gwahoddir y gynulleidfa i gyfrannu at y drafodaeth ynghylch datblygiadau i safle’r hen weithfeydd copr Hafod-Morfa yn y dyfodol.

Further information

Google map link to: SA1 3RD
Organised by: Professor Huw Bowen, Swansea University